katalogizace učebnic a knih

Hlavní autor Středa Leoš, 1963-
Název Léčebná pedagogika ve střední škole
Další původce Kukurová Elena,1942-2013
Databáze Česká národní bibliografie cnb002778540
Anotace
vydavatele

Učebnice Léčebná pedagogika, autor Leoš StředaLeoš Středa je polyhistor a vizionář: lékař, speciální pedagog a doktor sociální práce. Založil léčebnou pedagogiku pro postižené žáky a vydal učebnice. Tato nová učebnice je návodným kurzem pro vzdělávání mentálně postižených žáků ..

Leoš Středa je polyhistor a vizionář: lékař, speciální pedagog a doktor sociální práce. Založil léčebnou pedagogiku pro postižené žáky a vydal učebnice. Tato nová učebnice je návodným kurzem pro vzdělávání mentálně postižených žáků v praktických školách a odborných učilištích. Léčebná pedagogika je interdisciplinární obor. Patří jí prostor mezi medicínou, pedagogickými vědami, dominují také psychologie a sociální práce. Z hlediska medicínského se do léčebné pedagogiky promítá řada terapií, které jsou využívány i v ostatních zdravotních oborech, např. fyzioterapie, ergoterapie apod. Z hlediska pedagogiky je to individualizovaná péče, akcentující terapeutickou vzdělávací a výchovnou pomoc postiženému jednotlivci. Cílem je dosáhnout jeho maximální možné sebekompetence. Využívá k tomu medicínský model péče o pacienta – tj. vychází z důkladné diagnostiky (obsahující diagnózy vlastní i diagnózy jiných odborníků, problémovou anamnézu, analýzu výchovné situace klienta, prognostické závěry a návrh opatření na zlepšení zjištěného stavu) a realizuje terapeutický postup podle povahy problému. Pomoc spočívá v podpoře kompetencí jednotlivce orientovat se, rozhodovat, vytvářet vztahy, komunikovat, nacházet význam, přijímat a realizovat hodnoty. Uskutečňuje se v rámci cvičení a programů s terapeuticko-výchovným využíváním rozvíjejících, kreativních, seberealizačních a sebeobslužných činností. Jde o bazální stimulaci, senzomotorickou stimulaci, korekci, reedukaci, individuální edukaci, psychosociální rehabilitaci, krizovou intervenci a doprovod.
Hlavní autor Středa Leoš, 1963-
Název Telemedicína a koronavirus
Další původce Beer Jan, 1971-
Databáze Česká národní bibliografie cnb002778540
Anotace
vydavatele
Význam telemedicíny při potírání pandemie koronaviru prokazují země, které infekci řešily s úspěchem. Výrazně přibrzdit dokázala epidemii ihned po jejím vzniku „druhá“ Čína – Taiwan. Využití jejich zkušeností brání i to, že na nátlak ČLR většina zemí (dokonce ani EU, ani ČR)  ani mezinárodních organizací (Světová zdravotnická organizace) Taiwan neuznává. Kocourkovská politika jedné Číny je překážkou převzetí zkušeností od Taiwanců, což je škoda. Princip úspěchu je v poučení z předchozí epidemie SARS. Vysvětlením úspěchu je efektivnější testování a přesné informace. Mobilní telemedicínské aplikace, současně e-learning i kontrola dodržování opatření. Trasování nakažených a jejich izolace pomohlo ochránit rizikovou populaci nad 65 let. Nešlo však jen o přesné informace ze strany úředníků, ale i respekt obyvatel podpořený tresty v případě porušení předpisů. Taiwan v praxi předvedl to, co poprvé vyzdvihl veřejně americký prezident Trump: telemedicínu, jako účinnou zbraň proti pandemii koronaviru. Spolupráce lékařů a pacientů prostřednictvím informačních a komunikačních technologií se u nás rozvíjí, je zatím omezena převážně na telefonní konzultace. Je to důležitý krok v propagaci a implementaci telemedicíny, která u nás zatím není ani proplácena pojišťovnami. Budoucnost našeho systému zdravotní péče není jen o skvělých technologiích – jde o to, aby byla dobrá zdravotní péče přístupná a dostupná. Víme, jak vyvinout zabezpečený komunikační systém, který umožní lékařům spojit se s pacienty z jakéhokoli místa. Máme technologie pro provádění vzdálené diagnostiky. Jde o to implementovat vše do praxe. Příručka Leoš Středy a Jana Beera nahlédla pod pokličku oborů teleepidemiologie i e-epidemiologie, přidala řadu zajímavých statistik, návodů a rad. Propojuje medicínu, sociální práci a pedagogiku.
Autoři Středa Leoš, 1963- ; Mrázová Eva, 1955-
Název Slabikář pro postižené žáky | Učebnice pro výuku žáků žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem / Eva Mrázová, Leoš Středa
Databáze Autorský životopis Grada
Učebnice Slabikář pro postižené žáky | Učebnice pro výuku žáků žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem
Anotace vydavatele:

Leoš Středa Slabikář postiženíSlabikář pro dospělé není slabikář v pravém slova smyslu, protože žáci neslabikují. Základem učení čtení není hláska, písmeno a jejich skládání do slabik, nýbrž obsahové celky (obvykle celá slova). Výuka vychází z přednostního vnímání celku, kterému jsou podřízeny části. V Slabikáři pro dospělé si žáci opakováním zapamatují obrazy tištěného slova, aniž by ještě znali jednotlivá písmena. Výuka čtení z celku se zachovává tak dlouho, dokud žák sám nedojde vlastním vývojem k analýze. Cílem čtení není mechanický pochod, spočívající ve skládání hlásek, ale pochod myšlenkový, kdy žák od začátku rozumí obsahu čteného.

Ve světě je takový způsob čtení označován jako jako Whole Words Reading Method, tedy metoda čtení celých slov, v německy mluvících zemích obdobným názvem: Ganzwortmethode. Průkopníkem metody je belgický lékař a pedagog Jean-Ovide Decroly. U nás ji rozpracoval ke konci dvacátých let minulého století pro české čtení Václav Příhoda, pozdější profesor Karlovy univerzity v Praze. S metodou se seznámil během svého studijního pobytu v USA. Po návratu ji Příhoda představil pod názvem globální metoda čtení a postupně ji rozpracoval se svými spolupracovníky.

Kniha autorů Mrázová – Středa je od jiných publikací odlišná svým zaměřením na dospělé žáky s mentálním postižením, kteří žijí v ústavní péči. Řada z nich byla v minulosti zbavena školní docházky a až dnes dohánějí to, co jim bylo dříve upíráno.

 • 1. vydání, Praha : Obecně prospěšná společnost Euroinstitut, 2019
 • ISBN 978-80-270-6056-6 (print)
Předmětová hesla speciální pedagogika
slabikář
ústavní žáci
sociální práce
Forma a žánr učebnice pro speciální vzdělávání
Hlavní záhlaví Leoš Středa *1963
Název eHealth a telemedicína: Učebnice pro vysoké školy / Leoš Středa, Karel Hána
Další původce Karel Hána *1970
Databáze Česká národní bibliografie cnb002778540
Anotace vydavatele Leoš Středa eHealthKniha eHealth a telemedicína je učebnice pro studenty medicíny, biomedicíny a pracovníky v asistivních oborech (péče o hendikepované, seniory apod.). Slouží také jako monografie pro lékaře a zdravotnické pracovníky. Kniha vyšla jako vůbec první přehledná publikace tohoto nového medicínského oboru u nás. Autoři jsou vědeckými pracovníky Centra pro eHealth a telemedicínu 1. LF UK v Praze (to vede ing. Karel Hána) a oba působí jako univerzitní pedagogové. MUDr. Leoš Středa přednáší na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je docentem na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Je předním odborníkem u nás pro obory eHealth a telemedicína, zabývá se léčebnou pedagogikou, managementem zdravotnictví a sociálních služeb, telemonitoringem obezity, estetickou medicínou. Výraz eHealth znamená elektronizované a informatizované zdravotnictví. Zahrnuje prvky zdravotnické informatiky, organizace zdravotnictví včetně komerčních strategií zaměřených na zdraví, zdravotní servis a sdílené informace. Nejrozšířenějším podoborem eHealth je telemedicína. Znamená spojení lékařské informatiky a telekomunikace umožňující zejména dálkový přenos dat, konzultační činnost a vzdálené poskytování zdravotnických a příbuzných služeb, např. z oblasti psychologie, vzdělávání apod. Telemedicína prolíná jednotlivými lékařskými a zdravotnickými specializacemi a zasahuje i do oblasti sociální péče a speciální pedagogiky. Jde především o dálkový přístup v oblasti terapie, elektronického vzdělávání a ukládání dat o pacientech, o konzilia na dálku a o distanční monitoring pacientů, případně postižených osob či seniorů.

 • 1. vydání, Praha : Grada Publishing, 2016
 • ISBN 978-80-247-5764-3 (print), 978-80-271-9043-0 (ePub)
Předmětová hesla elektronické zdravotnictví
telemedicína
lékařská informatika
komunikační technologie
Forma a žánr učebnice vysokých škol
Hlavní záhlaví Leoš Středa *1963
Název České lingvoreálie pro Filipínce / Leoš Středa, Jakub Černý & kol.
Další původce Jakub Černý *1970
Databáze Česká národní bibliografie cnb002778540
Anotace vydavatele Leoš Středa-Filipíny-PhilippinesKniha je určena budoucím středoškolským studentům, kteří přijížějí studovat do ČR z Filipín. Jde o průsečících české a filipínské kultury a učebnice základů češtiny. Jde o druhý společný počin obou autorů, předchozí Učebnice české frazeologie a reálií pro Filipínce (Aklat-aralin ng Tsek prasiyolohiya at realia para sa Pilipino | Czech Phraseology and Realia for Filipinos) vyšla v roce 2013. Leoš Středa vybudoval střední školu, na které studují v České republice učební obory zaměřené na zdravotnické, sociální a pečovatelské služby mj. také studenti z Filipín. Jde o žáky sociálně znevýhodněné nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a kniha je pro ně významnou pomocí pro základní výuku češtiny a znalostí o naší zemi. Jakub Černý je bývalý český konzul pro Filipíny, Nauru, Marshallovy ostrovy, Mikronésii a Palau. Nová učebnice je v elektronické verzi dostupná online na webu Ministerstva zahraničí České republiky. Anotace z webu Velvyslanectví České republiky v Manile: The Wika at Kulturang Tsek Para sa Mga Pilipino (Czech Language and Cultural Background for Filipinos) is a textbook for those who want to learn more about our language and our country. The textbook aims to help students, as well as all OFWs who intend to live in the Czech Republic. Czech language courses launched by the Czech Embassy were organized with the cooperation of the Order of the Knights of Rizal in Clark Special Economic Zone and the active involvement of Dr. Leoš Středa.

 • 1. vydání, Manila : Velvyslanectví České republiky na Filipínách, 2014
 • ISBN 978-80-260-7202-7 (print)
Předmětová hesla čeština jako cizí jazyk
jazyková úroveň A1
učebnice
jazykové učebnice, texty, příručky (A)
Forma a žánr jazykové učebnice
Hlavní záhlaví Leoš Středa *1963
Název Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu / Leoš Středa, vedoucí autorského kolektivu
Další původci Rajko Doleček *1925, Vojtěch Hainer *1944, Luboš Kvíčala * 1957, Iva Málková *1962, Paul R.A.M. Santos *1957, Pavel Suchánek * 1972, Petr Tláskal * 1947
Databáze Česká národní bibliografie cnb002778540
Anotace vydavatele Leoš Středa Obézní pacientSborník příspěvků z mezinárodního lékařského sympozia zaměřený na obezitologickou problematiku (etiopatogeneze obezity, biochemické a hormonální aspekty, kognitivně behaviorální přístup k hubnutí, zásady zdravého stravování, redukčních diet, pohybové aktivity a osvěty zaměřené na problematiku, jak zhubnout, dále na ekonomické aspekty obezity a na dětskou obezitou). Publikace vyšla za laskavého přispění společnosti Roche. Mezinárodní lékařské sympozium Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu propojilo telemostem univerzitní a odborná pracoviště ve třech zemích dvou kontinentů, v Česku, na Slovensku a na Filipínách. Přednášky jsou archivovány a přístupné online. Organizačně sympozium zajistil veletrh Bojujeme s tuky a odborně ho zaštítila Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického. Prezidentem sympozia byl nestor české obezitologie, Prof. Rajko Doleček. Vědeckým sekretářem sympozia byl Doc. Leoš Středa. Elektronickou verzi publikace Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu je možné stáhnout z webu sympozia www.obezni.cz, lze tam shlédnout i přednášky všech účastníků. Tyto videopřednášky vyšly jako další publikace ze sympozia , která se jmenuje Obezni.cz – eHealth na téma obezita (ISBN 978-80-01-05244-0).

 • 1. vyd., Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013
 • ISBN 978-80-01-05243-3 (print)
Předmětová hesla výživa a zdraví
diety
obezita
hubnutí
Forma a žánr sborníky konferencí
Hlavní záhlaví Rajko Doleček *1925
Název Nebezpečný svět kalorií: z pohledu tří lékařů / Rajko Doleček, Leoš Středa, Kateřina Cajthamlová
Další původce Leoš Středa *1963, Kateřina Cajthamlová *1962
Databáze Česká národní bibliografie cnb002444834
Anotace vydavatele Rajko Doleček, Leoš Středa, Kateřina Cajthamlová Nebezpečný svět kaloriíNebezpečný svět kalorií je ojedinělá publikace tří nejznámějších lékařů u nás, kteří se zabývají zdravotním vzděláváním veřejnosti v oblasti redukčních kúr a zdravého životního stylu. Rajko Doleček byl nestorem české obezitologie. Jeho jméno je spojováno se stejnojmenným pořadem Nebezpečný svět kalorií, který byl nejsledovanějším televizním pořadem koncem minulého století. Jeho kolega, Leoš Středa, je autorem úspěšné redukční diety StředaForm, s níž dodnes úspěšně hubnou statisíce Čechů a Slováků. Jeho praktické návody jsou nejrozsáhlejší součástí publikace. Kateřina Cajthamlová, alias paní DoktorKa, je protagonistkou osvětového pořadu o hubnutí Jste to, co jíte a v knize radí, kdy začít hubnout a kdy přestat, nebo jak ovlivňují současný životní styl rodina, média, reklama. Zkušení odborníci se nejen podívali hlouběji do světa nebezpečných kalorií, ale hlavně sestavili kompletní souhrn všech rad těm, kteří řeší otázku jak zhubnout. Kniha je souhrnným pohledem na problematiku obezity. Obsahuje přehled všech dostupných redukčních technik a je praktickým návodem všem, kteří řeší otázku, jak zhubnout. Kniha je opravdu obsáhlá a o tématu hubnutí v ní najdete doopravdy vše. Nebezpečný svět kalorií je přehledem všech souvislostí a hodnotí nekomerčně reálné možnosti redukčních kúr. Kmotrem knihy Nebezpečný svět kalorií byl Petr Havlíček. Kniha se křtila při příležitosti mezinárodního lékařského sympozia Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu, jehož byl prof. Doleček prezidentem.

 • 1. vyd., Praha : Ikar, 2013
 • ISBN 978-80-249-2113-6 (print)
Předmětová hesla obezita, dietologie
prevence onemocnění
zdravá výživa
hygiena výživy
Forma a žánr populárně-naučné publikace
Hlavní záhlaví Leoš Středa *1963
Název José Rizal, osobnost historie medicíny a národní hrdina Filipín / Leoš Středa, Tomáš Zima
Další původce Tomáš Zima *1966
Databáze Česká národní bibliografie cnb002778540
Anotace vydavatele Kniha představuje národního hrdinu Filipín, Dr. José Rizala, jako významného očního lékaře. José Rizal (1861-1896) je v rodné zemi je oslavován především jako revolucionář a bojovník za svobodu. Byl ale také významný filipínský oftalmolog, mimořádně nadaná osobnost, umělec (malíř a sochař), spisovatel, filozof, pedagog, vynálezce a etnograf. Studoval v Evropě, kterou procestoval. My Češi málo víme o tom, jak blízko měl k naší zemi. Zejména díky svému blízkému příteli, litoměřickému středoškolskému profesorovi F. Blumentrittovi. Blumentritt je připomínán na Filipínách názvy četných veřejných míst. V Manile jsou to Blumentrittova třída, městská čtvrť Blumentritt, stanice nadzemní dráhy LRT, Blumentrittovo nádraží a Blumentrittův trh. Blumentrittova ulice je ve filipínských městech Naga a Tuguegarao. U nás tuto osobnost zná málokdo.
Předmětová hesla Filipíny– dějiny
lékaři — Filipíny — 19. stol.
intelektuálové — Filipíny — 19. stol.
19. století
Forma a žánr biografie
Hlavní záhlaví Leoš Středa *1963
Název Obesity and Diets/ Leoš Středa, Frank Krejci
Další původce Frank Krejci *1948
Databáze National Library of the Philippines nlp9788026037613
Anotace vydavatele Leoš Středa Obesity DietsBook, full of answers to subject of obesity and dieting. This publication was created by two unusually creative authors, previously successful in their own professions; drown together by mutual interests in the area of proper food selection and consumption with a good and a lasting health in mind. Frank, pursuing his interests in healthy foods and doc. Leoš, driven by his own medical experiences and more so, his personal needs to help people who struggle to stay slim, but healthy. They are both fighting the same obesity problem as some of you, so at first, they joined their forces to help them selves, but later came up with an extremely great idea for this book. A doctor and a chef together as one. In Philippines, they are both foreigners, but they both love the country for many different reasons and they both live in Philippines off and on for past 15 years. Dr. Leos Streda in Prague, Czech Republic, is a well known Czech physician. In one time he has opened and ran the “Institute of a Healthy Nutrition”, located in Clark Economic Zone, in Luzon Island. He is an author of several books focusing on reduction of the excessive weight. Obesity and Diets was his first book published in Philippines. In addition, he is a associate professor of Charles University in Prague. Frank Krejci, born in Olomouc, Czech Republic, is a chef by trade, ran several of his own restaurants Bohemia and Taste of Europe in the United States, has also opened one branch in Philippines in a gourmand region in Pampanga, Luzon Island. His skills were quickly recognized by many important authorities in the region and by food lovers from Manila. One of his interesting achievements in Philippines was his own TV cooking show, known as “Cooking with Frank”.

 • 1st Edition, Clark : Balibago M.D., Philippines, 2011
 • ISBN 978-971-95122-0-2 (print)
Předmětová hesla obesitology
diets
cookbook
Czech
Forma a žánr educational books
Hlavní záhlaví Leoš Středa, *1963
Název Vybrané kapitoly o zdraví / Leoš Středa, Eva Marádová, Tomáš Zima
Další původce Tomáš Zima *1966
Databáze Česká národní bibliografie cnb002778540
Anotace vydavatele Leoš Středa Pedagogická fakulta Univerzity KarlovyUčebnice vydaná Pedagogickou fakultou Karlovy Univerzity v Praze je určena pedagogům a studentům pedagogických disciplín. Je zaměřena na vzdělávání ke zdraví, a současně poskytuje nezbytné informace studentům oborů, které jsou na hranici pedagogiky a medicíny, zejména speciální, sociální a léčebné pedagogiky. Učebnice shrnuje nejdůležitější základní poznatky z oblasti zdraví a zdravotnictví, vzdělávání a výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, prevence a podpory zdraví. Seznamuje studenty s problematikou environmentální zdraví, výživy, regenerace, vysvětluje nelékařům principy laboratorních vyšetření a další medicínské diagnostiky.Na přípravě publikace se podílela autorská skupina složená z odborníků působících na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PaedDr. Eva Marádová, CSc., Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.) a na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D., Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA). Odbornými recenzenty publikace byli Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., z Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a RNDr. Bohuslav Beneš, CSc. ze Státního zdravotního ústavu v Praze.

 • vyd Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2010
 • ISBN 978-80-7290-480-8 (print), 978-80-7290-481-5 (e-book)
Předmětová hesla vzdělávání pro zdraví
pedagogika
speciální pedagogika
léčebná pedagogika
Forma a žánr učebnice vysokých škol
 • 1. vydání, Praha : Eduservis, vyjde 2021
 • publikace je v přípravě
Hlavní záhlaví Leoš Středa *1963
Název Univerzita hubnutí/ Leoš Středa
Další původce literární spolupráce Marie Formáčková
Databáze Česká národní bibliografie cnb002778540
Anotace vydavatele Leoš Středa: UniverzitahubnutíBible všech plnoštíhlých. Monografie renomovaného odborníka shrnuje známé i dosud neznámé vědecké poznatky o redukčních režimech. Vychází z faktu, že knížek o hubnutí jsou tuny. Jedna popírá druhou a výsledkem je, že svorně tloustneme. Nebo bojujeme s přebytečnými kilogramy jen se střídavými úspěchy. Nakonec už ničemu nevěříme. Ovšem tahle kniha si naši důvěru získá. Snaží se o objektivitu a nehájí zájmy žádných výrobců potravinových doplňků či farmaceutických prostředků. Autorská dvojice lékař (odborník na problematiku obezity, který učí tento obor budoucí lékaře na 1. LF UK) a spisovatelka (novinářka, emeritní šéfredaktorka časopisů pro ženy, současně pedagožka) by měla být zárukou odbornosti i čtivosti. V přehledu jsou rozebrána „pro“ i „proti“ snad všech diet a redukčních režimů. Najdete si i přesný návod, jak na to. Publikace slouží zároveň jako doplňková literatura pro studium předmětu Lékařská regenerace a kosmetika na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Byla nejčtenější naučnou publikací roku 2005 v České republice i na Slovensku a získala titul bestseller roku.

 • 1. vydání, Praha : SinCon, 2005, 2. vydání, Praha : www.euroinstitut.eu, 2009
 • ISBN 978-80-86718-51-4 (print), 978-80-87372-00-5 (print), 978-80-87372-01-2 (e-book na CD-ROM)
Předmětová hesla hubnutí
životospráva
redukční diety
obezita
Forma a žánr populárně-naučná publikace
Předmětová
hesla
léčebná pedagogika
speciální pedagogika
medicína
pedagogika
sociální práce
Žánr učebnice VŠ
Hlavní autor Leoš Středa *1963
Název Slabikář pro postižené žáky | Učebnice pro výuku žáků žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem / Eva Mrázová, Leoš Středa
Další původce Eva Mrázová *1955
Databáze Autorský životopis Grada
Učebnice Slabikář pro postižené žáky | Učebnice pro výuku žáků žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem
Anotace vydavatele:

Leoš Středa Slabikář postiženíSlabikář pro dospělé není slabikář v pravém slova smyslu, protože žáci neslabikují. Základem učení čtení není hláska, písmeno a jejich skládání do slabik, nýbrž obsahové celky (obvykle celá slova). Výuka vychází z přednostního vnímání celku, kterému jsou podřízeny části. V Slabikáři pro dospělé si žáci opakováním zapamatují obrazy tištěného slova, aniž by ještě znali jednotlivá písmena. Výuka čtení z celku se zachovává tak dlouho, dokud žák sám nedojde vlastním vývojem k analýze. Cílem čtení není mechanický pochod, spočívající ve skládání hlásek, ale pochod myšlenkový, kdy žák od začátku rozumí obsahu čteného.

Ve světě je takový způsob čtení označován jako jako Whole Words Reading Method, tedy metoda čtení celých slov, v německy mluvících zemích obdobným názvem: Ganzwortmethode. Průkopníkem metody je belgický lékař a pedagog Jean-Ovide Decroly. U nás ji rozpracoval ke konci dvacátých let minulého století pro české čtení Václav Příhoda, pozdější profesor Karlovy univerzity v Praze. S metodou se seznámil během svého studijního pobytu v USA. Po návratu ji Příhoda představil pod názvem globální metoda čtení a postupně ji rozpracoval se svými spolupracovníky.

Kniha autorů Mrázová – Středa je od jiných publikací odlišná svým zaměřením na dospělé žáky s mentálním postižením, kteří žijí v ústavní péči. Řada z nich byla v minulosti zbavena školní docházky a až dnes dohánějí to, co jim bylo dříve upíráno.

 • 1. vydání, Praha : Obecně prospěšná společnost Euroinstitut, 2019
 • ISBN 978-80-270-6056-6 (print)
Předmětová hesla speciální pedagogika
slabikář
ústavní žáci
sociální práce
Forma a žánr učebnice pro speciální vzdělávání
Hlavní záhlaví Leoš Středa *1963
Název eHealth a telemedicína: Učebnice pro vysoké školy / Leoš Středa, Karel Hána
Další původce Karel Hána *1970
Databáze Česká národní bibliografie cnb002778540
Anotace vydavatele Leoš Středa eHealthKniha eHealth a telemedicína je učebnice pro studenty medicíny, biomedicíny a pracovníky v asistivních oborech (péče o hendikepované, seniory apod.). Slouží také jako monografie pro lékaře a zdravotnické pracovníky. Kniha vyšla jako vůbec první přehledná publikace tohoto nového medicínského oboru u nás. Autoři jsou vědeckými pracovníky Centra pro eHealth a telemedicínu 1. LF UK v Praze (to vede ing. Karel Hána) a oba působí jako univerzitní pedagogové. MUDr. Leoš Středa přednáší na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je docentem na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Je předním odborníkem u nás pro obory eHealth a telemedicína, zabývá se léčebnou pedagogikou, managementem zdravotnictví a sociálních služeb, telemonitoringem obezity, estetickou medicínou. Výraz eHealth znamená elektronizované a informatizované zdravotnictví. Zahrnuje prvky zdravotnické informatiky, organizace zdravotnictví včetně komerčních strategií zaměřených na zdraví, zdravotní servis a sdílené informace. Nejrozšířenějším podoborem eHealth je telemedicína. Znamená spojení lékařské informatiky a telekomunikace umožňující zejména dálkový přenos dat, konzultační činnost a vzdálené poskytování zdravotnických a příbuzných služeb, např. z oblasti psychologie, vzdělávání apod. Telemedicína prolíná jednotlivými lékařskými a zdravotnickými specializacemi a zasahuje i do oblasti sociální péče a speciální pedagogiky. Jde především o dálkový přístup v oblasti terapie, elektronického vzdělávání a ukládání dat o pacientech, o konzilia na dálku a o distanční monitoring pacientů, případně postižených osob či seniorů.

 • 1. vydání, Praha : Grada Publishing, 2016
 • ISBN 978-80-247-5764-3 (print), 978-80-271-9043-0 (ePub)
Předmětová hesla elektronické zdravotnictví
telemedicína
lékařská informatika
komunikační technologie
Forma a žánr učebnice vysokých škol
Hlavní záhlaví Leoš Středa *1963
Název České lingvoreálie pro Filipínce / Leoš Středa, Jakub Černý & kol.
Další původce Jakub Černý *1970
Databáze Česká národní bibliografie cnb002778540
Anotace vydavatele Leoš Středa-Filipíny-PhilippinesKniha je určena budoucím středoškolským studentům, kteří přijížějí studovat do ČR z Filipín. Jde o průsečících české a filipínské kultury a učebnice základů češtiny. Jde o druhý společný počin obou autorů, předchozí Učebnice české frazeologie a reálií pro Filipínce (Aklat-aralin ng Tsek prasiyolohiya at realia para sa Pilipino | Czech Phraseology and Realia for Filipinos) vyšla v roce 2013. Leoš Středa vybudoval střední školu, na které studují v České republice učební obory zaměřené na zdravotnické, sociální a pečovatelské služby mj. také studenti z Filipín. Jde o žáky sociálně znevýhodněné nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka a kniha je pro ně významnou pomocí pro základní výuku češtiny a znalostí o naší zemi. Jakub Černý je bývalý český konzul pro Filipíny, Nauru, Marshallovy ostrovy, Mikronésii a Palau. Nová učebnice je v elektronické verzi dostupná online na webu Ministerstva zahraničí České republiky. Anotace z webu Velvyslanectví České republiky v Manile: The Wika at Kulturang Tsek Para sa Mga Pilipino (Czech Language and Cultural Background for Filipinos) is a textbook for those who want to learn more about our language and our country. The textbook aims to help students, as well as all OFWs who intend to live in the Czech Republic. Czech language courses launched by the Czech Embassy were organized with the cooperation of the Order of the Knights of Rizal in Clark Special Economic Zone and the active involvement of Dr. Leoš Středa.

 • 1. vydání, Manila : Velvyslanectví České republiky na Filipínách, 2014
 • ISBN 978-80-260-7202-7 (print)
Předmětová hesla čeština jako cizí jazyk
jazyková úroveň A1
učebnice
jazykové učebnice, texty, příručky (A)
Forma a žánr jazykové učebnice
Hlavní záhlaví Leoš Středa *1963
Název Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu / Leoš Středa, vedoucí autorského kolektivu
Další původci Rajko Doleček *1925, Vojtěch Hainer *1944, Luboš Kvíčala * 1957, Iva Málková *1962, Paul R.A.M. Santos *1957, Pavel Suchánek * 1972, Petr Tláskal * 1947
Databáze Česká národní bibliografie cnb002778540
Anotace vydavatele Leoš Středa Obézní pacientSborník příspěvků z mezinárodního lékařského sympozia zaměřený na obezitologickou problematiku (etiopatogeneze obezity, biochemické a hormonální aspekty, kognitivně behaviorální přístup k hubnutí, zásady zdravého stravování, redukčních diet, pohybové aktivity a osvěty zaměřené na problematiku, jak zhubnout, dále na ekonomické aspekty obezity a na dětskou obezitou). Publikace vyšla za laskavého přispění společnosti Roche. Mezinárodní lékařské sympozium Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu propojilo telemostem univerzitní a odborná pracoviště ve třech zemích dvou kontinentů, v Česku, na Slovensku a na Filipínách. Přednášky jsou archivovány a přístupné online. Organizačně sympozium zajistil veletrh Bojujeme s tuky a odborně ho zaštítila Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického. Prezidentem sympozia byl nestor české obezitologie, Prof. Rajko Doleček. Vědeckým sekretářem sympozia byl Doc. Leoš Středa. Elektronickou verzi publikace Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu je možné stáhnout z webu sympozia www.obezni.cz, lze tam shlédnout i přednášky všech účastníků. Tyto videopřednášky vyšly jako další publikace ze sympozia , která se jmenuje Obezni.cz – eHealth na téma obezita (ISBN 978-80-01-05244-0).

 • 1. vyd., Praha : České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, 2013
 • ISBN 978-80-01-05243-3 (print)
Předmětová hesla výživa a zdraví
diety
obezita
hubnutí
Forma a žánr sborníky konferencí
Hlavní záhlaví Rajko Doleček *1925
Název Nebezpečný svět kalorií: z pohledu tří lékařů / Rajko Doleček, Leoš Středa, Kateřina Cajthamlová
Další původce Leoš Středa *1963, Kateřina Cajthamlová *1962
Databáze Česká národní bibliografie cnb002444834
Anotace vydavatele Rajko Doleček, Leoš Středa, Kateřina Cajthamlová Nebezpečný svět kaloriíNebezpečný svět kalorií je ojedinělá publikace tří nejznámějších lékařů u nás, kteří se zabývají zdravotním vzděláváním veřejnosti v oblasti redukčních kúr a zdravého životního stylu. Rajko Doleček byl nestorem české obezitologie. Jeho jméno je spojováno se stejnojmenným pořadem Nebezpečný svět kalorií, který byl nejsledovanějším televizním pořadem koncem minulého století. Jeho kolega, Leoš Středa, je autorem úspěšné redukční diety StředaForm, s níž dodnes úspěšně hubnou statisíce Čechů a Slováků. Jeho praktické návody jsou nejrozsáhlejší součástí publikace. Kateřina Cajthamlová, alias paní DoktorKa, je protagonistkou osvětového pořadu o hubnutí Jste to, co jíte a v knize radí, kdy začít hubnout a kdy přestat, nebo jak ovlivňují současný životní styl rodina, média, reklama. Zkušení odborníci se nejen podívali hlouběji do světa nebezpečných kalorií, ale hlavně sestavili kompletní souhrn všech rad těm, kteří řeší otázku jak zhubnout. Kniha je souhrnným pohledem na problematiku obezity. Obsahuje přehled všech dostupných redukčních technik a je praktickým návodem všem, kteří řeší otázku, jak zhubnout. Kniha je opravdu obsáhlá a o tématu hubnutí v ní najdete doopravdy vše. Nebezpečný svět kalorií je přehledem všech souvislostí a hodnotí nekomerčně reálné možnosti redukčních kúr. Kmotrem knihy Nebezpečný svět kalorií byl Petr Havlíček. Kniha se křtila při příležitosti mezinárodního lékařského sympozia Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu, jehož byl prof. Doleček prezidentem.

 • 1. vyd., Praha : Ikar, 2013
 • ISBN 978-80-249-2113-6 (print)
Předmětová hesla obezita, dietologie
prevence onemocnění
zdravá výživa
hygiena výživy
Forma a žánr populárně-naučné publikace
Hlavní záhlaví Leoš Středa *1963
Název José Rizal, osobnost historie medicíny a národní hrdina Filipín / Leoš Středa, Tomáš Zima
Další původce Tomáš Zima *1966
Databáze Česká národní bibliografie cnb002778540
Anotace vydavatele Kniha představuje národního hrdinu Filipín, Dr. José Rizala, jako významného očního lékaře. José Rizal (1861-1896) je v rodné zemi je oslavován především jako revolucionář a bojovník za svobodu. Byl ale také významný filipínský oftalmolog, mimořádně nadaná osobnost, umělec (malíř a sochař), spisovatel, filozof, pedagog, vynálezce a etnograf. Studoval v Evropě, kterou procestoval. My Češi málo víme o tom, jak blízko měl k naší zemi. Zejména díky svému blízkému příteli, litoměřickému středoškolskému profesorovi F. Blumentrittovi. Blumentritt je připomínán na Filipínách názvy četných veřejných míst. V Manile jsou to Blumentrittova třída, městská čtvrť Blumentritt, stanice nadzemní dráhy LRT, Blumentrittovo nádraží a Blumentrittův trh. Blumentrittova ulice je ve filipínských městech Naga a Tuguegarao. U nás tuto osobnost zná málokdo. Kmotrem knihy byl významný český oční lékař prof. MUDr. Martin Filipec, CSc. a kmotrou velvyslankyně Filipínské republiky v ČR Evelyn Dominguez Austria-Garcia.

This book promotes national hero of the Philippines, José Rizal, as an eminent ophtalmologist. | Ang librong ito ay nagtatanghal sa Pambansang Bayani José Rizal, bilang isang uliran manggagamot sa mata.

 • 1. vyd., Praha : 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2011
 • ISBN 978-80-254-9746-3 (print)
Předmětová hesla Filipíny– dějiny
lékaři — Filipíny — 19. stol.
intelektuálové — Filipíny — 19. stol.
19. století
Forma a žánr biografie
Hlavní záhlaví Leoš Středa *1963
Název Obesity and Diets/ Leoš Středa, Frank Krejci
Další původce Frank Krejci *1948
Databáze National Library of the Philippines nlp9788026037613
Anotace vydavatele Leoš Středa Obesity DietsBook, full of answers to subject of obesity and dieting. This publication was created by two unusually creative authors, previously successful in their own professions; drown together by mutual interests in the area of proper food selection and consumption with a good and a lasting health in mind. Frank, pursuing his interests in healthy foods and doc. Leoš, driven by his own medical experiences and more so, his personal needs to help people who struggle to stay slim, but healthy. They are both fighting the same obesity problem as some of you, so at first, they joined their forces to help them selves, but later came up with an extremely great idea for this book. A doctor and a chef together as one. In Philippines, they are both foreigners, but they both love the country for many different reasons and they both live in Philippines off and on for past 15 years. Dr. Leos Streda in Prague, Czech Republic, is a well known Czech physician. In one time he has opened and ran the “Institute of a Healthy Nutrition”, located in Clark Economic Zone, in Luzon Island. He is an author of several books focusing on reduction of the excessive weight. Obesity and Diets was his first book published in Philippines. In addition, he is a associate professor of Charles University in Prague. Frank Krejci, born in Olomouc, Czech Republic, is a chef by trade, ran several of his own restaurants Bohemia and Taste of Europe in the United States, has also opened one branch in Philippines in a gourmand region in Pampanga, Luzon Island. His skills were quickly recognized by many important authorities in the region and by food lovers from Manila. One of his interesting achievements in Philippines was his own TV cooking show, known as “Cooking with Frank”.

 • 1st Edition, Clark : Balibago M.D., Philippines, 2011
 • ISBN 978-971-95122-0-2 (print)
Předmětová hesla obesitology
diets
cookbook
Czech
Forma a žánr educational books
Hlavní záhlaví Leoš Středa, *1963
Název Vybrané kapitoly o zdraví / Leoš Středa, Eva Marádová, Tomáš Zima
Další původce Tomáš Zima *1966
Databáze Česká národní bibliografie cnb002778540
Anotace vydavatele Leoš Středa Pedagogická fakulta Univerzity KarlovyUčebnice vydaná Pedagogickou fakultou Karlovy Univerzity v Praze je určena pedagogům a studentům pedagogických disciplín. Je zaměřena na vzdělávání ke zdraví, a současně poskytuje nezbytné informace studentům oborů, které jsou na hranici pedagogiky a medicíny, zejména speciální, sociální a léčebné pedagogiky. Učebnice shrnuje nejdůležitější základní poznatky z oblasti zdraví a zdravotnictví, vzdělávání a výchovy ke zdraví, zdravého způsobu života, prevence a podpory zdraví. Seznamuje studenty s problematikou environmentální zdraví, výživy, regenerace, vysvětluje nelékařům principy laboratorních vyšetření a další medicínské diagnostiky.Na přípravě publikace se podílela autorská skupina složená z odborníků působících na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (PaedDr. Eva Marádová, CSc., Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.) a na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D., Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA). Odbornými recenzenty publikace byli Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., z Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a RNDr. Bohuslav Beneš, CSc. ze Státního zdravotního ústavu v Praze.

 • vyd Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2010
 • ISBN 978-80-7290-480-8 (print), 978-80-7290-481-5 (e-book)
Předmětová hesla vzdělávání pro zdraví
pedagogika
speciální pedagogika
léčebná pedagogika
Forma a žánr učebnice vysokých škol