Právo

V roce 2021 jsem absolvoval magisterské studium trestního práva na Univerzitě ve Vratislavi. Před tím jsem studoval islámské právo šaría na Mezinárodní islámské univerzitě v Kuala Lumpur. Stále studuji magisterský obor práva a ekonomika v oblasti bezpečnosti a ochrany obyvatelstva, kterému předcházelo studium LL.M. na Vysoké škole Jagiellońská v Toruni, tam ale nemusím jezdit za hranice, protože mají fakultu v Uherském Hradišti.

Zaývám se hlavně sociální patologií ve společnosti. Jsem garantem oboru Metodik sociálně patologických jevů v Národní soustavě kvalifikací. Společenskou patologií a právem se věnuji ve svých nepočetných publikacích.

Vzdělávání odsouzených v různých právních systémech.