Get Adobe Flash player

Předměty přednášené na 1. LF UK a instrukce pro studenty:

B02172 Regenerace, kosmetika a vzdělávání pro zdraví
B82172 Anti-Aging, Cosmetology and Healthy Lifestyle
B02171 – eHealth a telemedicína – v akademickém roce 2018/2019 se nevyučuje
B02453 Management zdravotnictví a sociálních služeb – v akademickém roce 2018/2019 se nevyučuje
B02329 Monitoring a terapie obezity – v akademickém roce 2018/2019 se nevyučuje

Výuka je koncipována jako e-Learning. Výukové texty jsou publikovány elektronicky na internetových stránkách www.streda.cz a zahrnují texty a interaktivní přednášky s prezentací a kontrolními otázkami.

Podmínky zápočtu:

1) Průběžné odpovědi na kontrolní otázky publikované pod jednotlivými videokapitolami e-learningu.

2) Závěrečná práce na téma přidělené na úvodní přednášce. Vytvořte k tématu vhodnou učební pomůcku (grafická pomůcka, hra, skládačka, pexeso, puzzle, domino,…).

Témata závěrečné práce:
Biorytmy
Výživa
Nadváha a obezita
Poruchy příjmu potravy
Stavba a složení lidského těla
Zdravá životospráva
Zásady správné výživy
Faktory ovlivňující zdraví
Vliv výživy na zdraví
Lékařské regenerační metody
Akné
Denní péče o pokožku
Denní péče o vlasy

Závěrečné práce budete odevzdávat při zápočtu.
Zápočty budou udělovány v úterý 21.5.2019 od 14:00 do 15:00, v náhradním termínu 30.5.2019 od 9:00 do 10:00.