Sociální práce

Odkazy
Sociální služby

Působím v Ústavu sociální práce Univerzity Hradec Králové, koordinace odborných praxí studentů sociální práce. Konkrétně praxe vykonávané v PŠ a OU pro mentálně postižené v rámci škol Euroinstitut. Jsem autorizovanou osobou Národní soustavy kvalifikací pro sociální obory Doprovázení umírajících a pozůstalých a Kariérový poradce pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel. Zabývám se problematikou zaměstnání postižených i v rámci školního vzdělávání, v Národní soustavě kvalifikací garantuji též obory  Instruktor praktické výuky u zaměstnavatele  a Metodik sociálně patologických jevů

Sociální práce jako nástroj podpory sociální změny
Sociální chování
Aktuální otázky a možnosti v oblasti intervence u osob se speciálními potřebami