Sociální služby

přednášky pro mediky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 1. až 6. ročník, kód předmětu: B02453, odborný garant předmětu: Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D.
přednášející: Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D., MUDr. Ríša Suk, Ing. Luboš Kvíčala 

1. Legislativa sociálních služeb

2. Základní pojmy z oblasti managementu zdravotnictví

3. Základy obecného managementu

4. Úvod do daňového systému

5. Vzdělávání žáků v sociálních zařízeních

6.  Typologie sociálních služeb

7. Management sociální práce

8. Case management

9.  Legislativa zdravotnických zařízení

10. Zdravotní dokumentace

11. Registrace nestátního zdravotnického zařízení

12. Etický kodex v managementu zdravotnictví

13. Zásady požární prevence ve  zdravotnických zařízeních

 14. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

15. Daňová soustava a DPH   

16. Daňový řád

17. Daně z příjmů

18. Spotřební daň

19. Silniční daň

20. Daň z nemovitých věcí