Sociální služby

přednášky pro mediky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, 1. až 6. ročník, kód předmětu: B02453, odborný garant předmětu: Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D.
přednášející: Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D., MUDr. Ríša Suk, Ing. Luboš Kvíčala 

1. Legislativa sociálních služeb

2. Základní pojmy z oblasti managementu zdravotnictví

3. Základy obecného managementu

4. Úvod do daňového systému

5. Sociální chování (text v online revue pro speciální pedagogiku)

web o speciální pedagogice

6. Vzdělávání žáků v sociálních zařízeních

7.  Typologie sociálních služeb

8. Management sociální práce

9. Case management

10.  Legislativa zdravotnických zařízení

11. Zdravotní dokumentace

12. Registrace nestátního zdravotnického zařízení

13. Etický kodex v managementu zdravotnictví

14. Zásady požární prevence ve  zdravotnických zařízeních

 15. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

16. Daňová soustava a DPH   

17. Daňový řád

18. Daně z příjmů

19. Spotřební daň

20. Silniční daň

21. Daň z nemovitých věcí