1. lékařská fakulta UK

Předměty přednášené na 1. LF UK a instrukce pro studenty:

B02171 – Telemedicína a asistivní technologie pro postižené
B02172 Regenerace, kosmetika a vzdělávání pro zdraví – v akademickém roce 2019/2020 se nevyučuje
B02453 Management zdravotnictví a sociálních služeb – v akademickém roce 2019/2020 se nevyučuje
B02329 Monitoring a terapie obezity – v akademickém roce 2019/2020 se nevyučuje
B82172 Anti-Aging, Cosmetology and Healthy Lifestyle – v akademickém roce 2019/2020 se nevyučuje

Výuka je koncipována jako e-Learning. Výukové texty jsou publikovány elektronicky na internetových stránkách www.streda.cz a zahrnují texty a interaktivní přednášky s prezentací a kontrolními otázkami.

Podmínky zápočtu:

1) Průběžné odpovědi na kontrolní otázky publikované pod jednotlivými videokapitolami e-learningu.

2) Závěrečnou práci na vybrané téma o rozsahu dvou normostran zašlete do 15. května na adresu: ivana.simeckova@euroinstitut.cz.

Datum zveřejnění témat závěrečné práce: 2. 4. 2020.